Kabir Ziyareti
Kabir ziyareti, ölüye dua ederek, onun için Allah'tan af dilemek ve yaşayan insanlar için de, kalpleri yumuşatmak, Allah'a yaklaştırmak, ahireti hatırlatmak ve iyi amellere sevk etmek bakımından faydalıdır. Resul-i Ekrem kabir ziyaretine giden veya kabristanın yanından geçen kimselerin dikkat edecekleri hususlarla ilgili bazı hatırlatmalarda bulunmuştur. Bir gün kabristana giden bir grup sahabeyi görünce onlara önce kabirdekileri selamlamalarını, sonra da şöyle dua etmelerini tavsiye etmişti: “Selam size, ey bu diyarın mü’min sakinleri! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah’ın bizi de sizi de bağışlamasını diliyorum.”
Müslim, Cenaiz, 104.
Ziyaret Adabı
Kabir ziyaretlerinde, saygı çerçevesinde hareket edilmeli ve aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
• Kabirler çiğnenmemelidir.
• Çaput bağlanmamalıdır.
• Kurban kesilmemelidir.
• İslam dininin özüne ters düşecek davranışlardan kaçınmalıdır.